کلینیک کلینیک شبانه روزی خاتم انبیا

 کلینیک شبانه روزی خاتم انبیا

درمانگاه عمومی

  • آدرس گیلان - رشت - خیابان شهدا - جنب بانک ملی شهدا
  • تلفن 01333832448
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها