کلینیککلینیک دانشکده توانبخشی

کلینیک دانشکده توانبخشی

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی

آدرس:

آذربایجان شرقی - تبریز - ولیعصر - خیابان توانیر شمالی

تلفن تماس:

04133339771

مجوز ها و تاییدیه ها