کلینیککلینیک دانشکده توانبخشی

کلینیک دانشکده توانبخشی

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - ولیعصر - خیابان توانیر شمالی
  • تلفن 04133339771
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها