کلینیککلینیک امام جعفر صادق (ع) دزفول

کلینیک امام جعفر صادق (ع) دزفول

درمانگاه عمومی

  • آدرس خوزستان - دزفول - خیابان طالقانی - روبروی پارکینگ آقامیر
  • تلفن 06142240700
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها