کلینیککلینیک ارمغان

کلینیک ارمغان

کلینیک تخصصی جراحی

آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - احمد آباد - سیمتری دوم احمد آباد - نبش ابوذر 23

تلفن تماس:

05138448770

مجوز ها و تاییدیه ها