کلینیکاندیشه سلامت

اندیشه سلامت

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - بلوار توس – توس ۴۱ – بین شهید درودی ۱۱و۹
  • تلفن 6912933
درباره کلینیک

کادر پزشکی