کلینیککلینیک اندیشه سلامت

کلینیک اندیشه سلامت

درمانگاه عمومی

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - بلوار توس – توس ۴۱ – بین شهید درودی ۱۱و ۹
  • تلفن 05136912933
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها