کلینیککلینیک بهبود

کلینیک بهبود

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس اصفهان - خمینی شهر - خیابان بوعلی - روبروی درب محکمه - جنب اداره ارشاد اسلامی
  • تلفن 03133225925
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها