کلینیک کلینیک شبانه روزی تامین اجتماعی 1

 کلینیک شبانه روزی تامین اجتماعی 1

درمانگاه عمومی

  • آدرس رشت میدان فرهنگیان خیابان آتش نشانی
  • تلفن 33338941 , 33338943
درباره کلینیک

کادر پزشکی