کلینیک کلینیک شبانه روزی تامین اجتماعی 1

 کلینیک شبانه روزی تامین اجتماعی 1

درمانگاه عمومی

  • آدرس رشت -میدان فرهنگیان -خیابان آتش نشانی
  • تلفن 01333338941 , 01333338943
درباره کلینیک

کادر پزشکی