کلینیککلینیک شفا-فهم فام

کلینیک شفا-فهم فام

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس بناب -خیابان رجایی ساختمان توانبخشی طبقه زیرزمین
  • تلفن 04137734000
درباره کلینیک

کادر پزشکی