کلینیککلینیک شفا - فهم فام

کلینیک شفا - فهم فام

فیزیوتراپی

آدرس:

آذربایجان شرقی - بناب - خیابان رجایی - ساختمان توانبخشی - طبقه زیرزمین

تلفن تماس:

04137734000

مجوز ها و تاییدیه ها