کلینیک شفا-فهم فام

شفا-فهم فام

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس بناب -خ رجایی ساختمان توانبخشی طبقه زیرزمین
  • تلفن 7234000 , 09143204866
درباره کلینیک

کادر پزشکی