کلینیکایران زمین

ایران زمین

درمانگاه عمومی

  • آدرس شیراز - شهرک گلستان – بعد از میدان اول – جنب دبیرستان فاخته
  • تلفن 62147474 – 62147470
درباره کلینیک

کادر پزشکی