کلینیککلینیک ایران زمین

کلینیک ایران زمین

درمانگاه عمومی

  • آدرس فارس - شیراز - شهرک گلستان - بعد از میدان اول - جنب دبیرستان فاخته
  • تلفن 071362147474 – 071362147470
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها