کلینیککلینیک ایران زمین

کلینیک ایران زمین

درمانگاه عمومی

  • آدرس شیراز - شهرک گلستان – بعد از میدان اول – جنب دبیرستان فاخته
  • تلفن 071362147474 – 071362147470
درباره کلینیک

کادر پزشکی