کلینیککلینیک آیت اله کاشانی

کلینیک آیت اله کاشانی

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تهران - فلکه دوم خزانه بخارائی - یاخچی آباد
  • تلفن 5551131 , 5551136
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها