کلینیک کلینیک شاهد

 کلینیک شاهد

درمانگاه عمومی

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - خیابان کوهسنگی –  بین کوهسنگی ۲۴ - ۲۲
  • تلفن 05138440066
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها