کلینیک شاهد

 شاهد

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - خیابان کوهسنگی –  بین کوهسنگی ۲۴- ۲۲
  • تلفن 842300 , 8440066
درباره کلینیک

کادر پزشکی