کلینیککلینیک بنیاد شهید ( شاهد )

کلینیک بنیاد شهید ( شاهد )

درمانگاه عمومی

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - خیابان کوهسنگی - بین کوهسنگی 24 - 22
  • تلفن 05138423000 , 05138440066
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها