کلینیککلینیک اقبال

کلینیک اقبال

درمانگاه عمومی

  • آدرس فارس - شیراز - بلوار باهنر جنوبی - بلوار پاسارگاد - میدان پاسارگاد
  • تلفن 07138244184
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها