کلینیککلینیک اقبال

کلینیک اقبال

درمانگاه عمومی

  • آدرس شیراز - بلوار باهنر جنوبی – بلوار پاسارگاد – میدان پاسارگاد
  • تلفن 07138244184
درباره کلینیک

کادر پزشکی