کلینیک نشاط بلداجی

نشاط بلداجی

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس بروجن - بلداجی - بلوار شهید بهشتی - بعد از حسینیه امام خمینی
  • تلفن 9394590458
درباره کلینیک

کادر پزشکی