کلینیکدرمانگاه دندانپزشکی شمیران پور

درمانگاه دندانپزشکی شمیران پور

تخصصی دندان پزشکی

  • آدرس تهران ، میدان رسالت- خیابان هنگام بالاتر از شرکت واحد
  • تلفن 02177448020
درباره کلینیک

کادر پزشکی