کلینیکدرمانگاه امام سجاد (ع) - خصوصی

درمانگاه امام سجاد (ع) - خصوصی

درمانگاه عمومی

  • آدرس قزوین - خیابان حیدری - جنب مدرسه دانش
  • تلفن 02833333475 , 02833324225
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها