کلینیککلینیک آریا

کلینیک آریا

درمانگاه عمومی

  • آدرس فارس - شیراز - بلوار معالی اباد - بین کوی دوستان و خلبانان - کوچه  26
  • تلفن 07136242469 , 07136282541
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها