کلینیکآریا

آریا

درمانگاه عمومی

  • آدرس شیراز - بلوار معالی اباد – بین کوی دوستان و خلبانان – کوچه  26
  • تلفن 6242469 , 6282541
درباره کلینیک

کادر پزشکی