کلینیک کلینیک بیمارستان عجب شیر

کلینیک بیمارستان عجب شیر

فیزیوتراپی

آدرس:

آذربایجان شرقی - عجب شیر - میدان بسیج

تلفن تماس:

04137624202

مجوز ها و تاییدیه ها