کلینیک کلینیک بیمارستان عجب شیر

کلینیک بیمارستان عجب شیر

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس آذربایجان شرقی - عجب شیر - میدان بسیج
  • تلفن 04137624202
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها