کلینیک بیمارستان عجب شیر

بیمارستان عجب شیر

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس عجب شیر میدان بسیج
  • تلفن 6224202
درباره کلینیک

کادر پزشکی