کلینیککلینیک بهار

کلینیک بهار

درمانگاه عمومی

  • آدرس اصفهان - خیابان آتشگاه - کوچه جنب پمپ بنزین
  • تلفن 03137737010
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها