کلینیک کلینیک شبانه روزی نصر کادوس 

 کلینیک شبانه روزی نصر کادوس 

درمانگاه عمومی

  • آدرس  رشت فلکه شهید قلی پور 
  • تلفن 33735482
درباره کلینیک

کادر پزشکی