کلینیک کلینیک شبانه روزی نصر کادوس 

کلینیک شبانه روزی نصر کادوس 

عمومی

آدرس:

گیلان - رشت - فلکه شهید قلی پور 

تلفن تماس:

01333735482

مجوز ها و تاییدیه ها