کلینیککلینیک امام رضا (ع)

کلینیک امام رضا (ع)

عمومی

آدرس:

فارس - شیراز - سه راه دارالرحمه - جنب دبیرستان  اندیشه

تلفن تماس:

07137293010

مجوز ها و تاییدیه ها