کلینیککلینیک امام رضا (ع)

کلینیک امام رضا (ع)

درمانگاه عمومی

  • آدرس شیراز - سه راه دارالرحمه – جنب دبیرستان  اندیشه
  • تلفن 07137293010
درباره کلینیک

کادر پزشکی