کلینیکامین

امین

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - چهارراه ابو طالب – نبش منتهی به شهدا
  • تلفن 7268030
درباره کلینیک

کادر پزشکی