کلینیککلینیک امین

کلینیک امین

درمانگاه عمومی

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - چهارراه ابو طالب – نبش منتهی به شهدا
  • تلفن 05137268030
درباره کلینیک

کادر پزشکی