کلینیککلینیک امین

کلینیک امین

عمومی

آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - چهارراه ابو طالب – نبش منتهی به شهدا

تلفن تماس:

05137268030

مجوز ها و تاییدیه ها