کلینیککلینیک امامیه

کلینیک امامیه

عمومی

آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - شهرک انقلاب - ابتدای بلوار شصت متری - صبا 18

تلفن تماس:

05133859646

مجوز ها و تاییدیه ها