کلینیکامامیه

امامیه

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - شهرک انقلاب - ابتدای بلوار شصت متری- صبا - 18
  • تلفن 3859646
درباره کلینیک

کادر پزشکی