کلینیک بیمارستان شمس تبریز

بیمارستان شمس تبریز

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تبریز-خ آبرسان -خ هفت تیر
  • تلفن 6583381
درباره کلینیک

کادر پزشکی