کلینیککلینیک بیمارستان شمس

کلینیک بیمارستان شمس

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان آبرسان - خیابان هفت تیر
  • تلفن 04136583381
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها