کلینیکدرمانگاه امام جعفر صادق (ع)

درمانگاه امام جعفر صادق (ع)

درمانگاه عمومی

  • آدرس کهگیلویه و بویر احمد - یاسوج - هجرت 3
  • تلفن 07433227851
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها