کلینیکدرمانگاه امام رضا - بستان آباد

درمانگاه امام رضا - بستان آباد

درمانگاه عمومی

  • آدرس آذربایجان شرقی - بستان آباد - خیابان 29 بهمن - جنب فروشگاه سی گل
  • تلفن 04143330818
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها