سلامتی با حس اینترنت

به دلیل در دسترس قرار گرفتن اطلاعات و دانش پایه و مورد نیاز پزشکى و بهداشتى از سوى شبکه هاى اطلاعاتى براى همگان...

به دلیل در دسترس قرار گرفتن اطلاعات و دانش پایه و مورد نیاز پزشکى و بهداشتى از سوى شبکه هاى اطلاعاتى براى همگان، راه هاى جدیدى به سوى درمان بیمار محور در جامعه اطلاعاتى ایجاد مى شود. به جز گروه درمان شوندگان، گروه درمان گران نیز از طریق این ارتباط توانمندتر و قوى تر مى شوند. برگزارى دوره هاى بازآموزى براى پزشکان مناطق محروم از طریق شبکه اطلاع رسانى، ارائه آخرین اطلاعات در زمینه اپیدمیولوژى بیمارى ها، موارد کاربردى از این خصوصیت در کشورها هستند

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •