شیوع فرهنگ آپارتمان نشینی و کاهش جمعیت!

امروز 30 اردیبهشت روز ملی جمعیت است. به مناسبت این روز به یکی از عوامل مهم کاهش جمعیت در کشورمان پرداخته ایم

متن زیر بخشی از کتاب "جنگ جهانی جمعیت" است که به یکی از عوامل مهم کاهش جمعیت در کشورمان یعنی فرهنگ آپارتمان نشینی اشاره کرده است.

یکی از پیامد های گسترش شهر نشینی، کوچک شدن خانه ها و افزایش آپارتمان هاست. خانه های آپارتمانی، به دلیل نوع فضا سازی و ساخت آن، بسیاری از کارکردهای سنتی اش، مانند محل تفریح و آسایش، محل ملاقات و میهمانی، محل جشن ها و برگزاری آیین ها و محل کار و البته تولید و همه چیز، به جز محل خواب را به فضاهای شهری منتقل کرده است.

طراحی آپارتمان ها به گونه ای است که سبب فردی شدن خانه و گسستن اعضای خانواده از یکدیگر می گردد. به عبارت دیگر، آپارتمان و زندگی آپارتمانی یکی از عرصه های فرد گرایی شده است.

در سال های اخیر، معماری ما به سمت کوچک سازی خانه ها پیش رفته است اما امکان نگه داری از فرزندان زیاد(بیش از یک یا دو فرزند) را از خانواده ها گرفته است. طبیعی است که این امر منجر به کاهش نرخ باروری در ایران گردیده است.

در یک جامعه شهری که تراکم جمعیت در آپارتمان ها وجود دارد مسلم است که افراد خواهان افزایش جمعیت نخواهند بود اما برای تقویت ارتباط خویشاوندی و تشویق برای فرزندآوری زوجین، می توان مسکن های نسلی و مجتمع های خانوادگی ایجاد کرد که هر یک از زوجین با اقوام خود، در کنار هم زندگی کنند.

 

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •