جوان یعنی احساس طراوت و تازگی !

امروز در تقویم‌ها، روز جوان نامگذاری شده است. برای صحبت کردن از جوانی، می‌توان از رویکرد‌ها یا زاویه‌های مختلفی شروع کرد.

جوان واجد ویژگی‌های زیادی است که در مورد هر کدام می توان ساعت ها سخنرانی کرد و صفحه‌ها مطلب نوشت.

هرجا جوانان هستند، تر و تازگی، طراوت و صفا و نشاط و خوبی است. بودن با جوانان و قرار گرفتن در محیط جوانان برای انسان، مثل احساس کسی است که در هوای صبح گاهی تنفس می کند، احساس طراوت و تازگی می کند.

در دوره جوانی که رشد عمومی به درجه تکامل می رسد، هوش نیز در بیشترین سطح خود قرار دارد. ازاین رو، جوان به یادگیری هر چیزی علاقه نشان می دهد. قدرت خیال پردازی و تفکر، در جوانان بسیار بالاست و در پرتو این نیرو، بسیاری از دشواری ها حل می شود. قدرت اندیشه، توان نظریه پردازی به جوانان می دهد و او می تواند جنبه های گوناگون یک قضیه را بکاود و پی آمدهای مثبت و منفی آن را بیان کند. جوان در پرتو تخیل، دنیایی زیبا را در آینده ای نزدیک برای خود تصویر می کند و به خلاقیت و شکوفایی روی می آورد.

جوانان در حقیقت به عنوان یک نیروی فعال و یک مجموعه پرانرژی در جامعه هستند. قبل از مرحله نوجوانی، انتظار و توقع خاصی در خصوص مسئولیت پذیری از افراد وجود ندارد اما در مرحله جوانی .یعنی آغاز راه مسئولیت پذیری انسان، نگاه به آینده و بار مسئولیت، بر دوش جوانان گذاشته میشود

از سوی دیگر یکی از ویژگیهای جوانان، نوآوری و خلاقیت است،به طوری که به دلیل انرژی و توانی که اقتضای این سنین است، جوانان قدرت ریسک پذیری و توانمندی را در وجود خود احساس میکنند. جوانان به ساختار و شرایط تثبیت شده زندگی و مسائلی که افراد مسن تر، خود را در شکلگیری آن مؤثر میدانند، دلبستگی و تقیدی ندارند بنابراین به راحتی به نقد، پیشنهاد، خلاقیت و نوآوری روی میآورند. احتمال افراطگری در جوانان یکی از آسیبها و آفتهای مسائل مربوط به جوانان است.

دکتر ساینا را یک تیم جوان و خلاق و ایده‌آل ایجاد کرد. در دکتر ساینا، افتخار ما این هست که میانگین سنی افراد درگیر در کار، کمتر از 30 سال هست. همه جوانان گردهم آمده در دکتر ساینا ایمان و اعتقاد دارند که مسیر رشد و بالندگی ایران در گروه خلاقیت و ایده‌پردازی است. اگر هر آنچه در تاریخ ایران زمین انجام شده است را بررسی کنیم، ردپای جوانان را در آن خواهیم دید.

با اراده و همت جوانان، راه‌های بلند و طولانی را می توان کوتاه کرد، همانطور که ما در دکترساینا آن را اثبات کردیم.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
مطالب پیشنهادی